Pomiń menu

Jaka przyszłość gminy Kolsko?

 

Nasza „przyszłościowa” debata zgromadziła kilkunastu mieszkańców Kolska. W tym małym, ale bardzo aktywnym składzie dyskutowaliśmy o przyszłości gminy. Debatę rozpoczął moderator Radosław Wróblewski stwierdzeniem – Debata jest szkołą obywatelskości. Szkołą w szkole, bo nasza dyskusja odbywała się właśnie w szkole. Edukacja była też pierwszym działem jakim się zajęliśmy. Padło wiele ciekawych sformułowań. Zauważono ogromny problem słabych wyników egzaminów końcowych. Obecna na debacie dyrektor Gimnazjum Publicznego – Renata Lisiewicz – Musi odbywać się więcej zajęć pozalekcyjnych – przekonywała. Wiele środków zewnętrznych można na nie pozyskiwać – dodawał moderat. W czasie rozmowy o kulturze gminnej „starły się” dwa poglądy. Jak stymulować działalność świetlic wiejskich? Stały pracownik nie jest gwarantem – mówiła Iwona Brzozowska – dyrektor Gminnego Domu Kultury. Moim zdaniem inicjatywa oddolna mieszkańców zawsze lepiej się sprawdza – dodawał radny Jan Kłys.  Z tym stanowiskiem nie godził się obecny na debacie sekretarz gminy. Starał się przekonać do zatrudnienia stałego pracownika. Uczestnicy jednak, najbardziej aktywnie dyskutowali o turystyce jako perspektywie rozwoju. I tu konkluzja była jedna. Potrzebna strategia rozwoju gminnej turystyki. Debatowaliśmy prawie 3 godziny. Strasznie długo, ale nikt tym się nie przejmował. Jak bumerang wracał też problem braku komunikacji samorząd – mieszkańcy. Problem zdefiniowany w naszej diagnozie lokalnej, pojawiał się niemal w każdej sferze debaty. Z dyskusji powstaje raport, jaki zostanie zaprezentowany na sesji Rady Gminy. O naszej debacie ukażą się teksty w lokalnym Tygodniku Krąg i Gazecie Regionalnej. Patronat nad całością obejmował portal Lubuszanin.org.pl .

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko