Pomiń menu

KOLEJNE DZIAŁANIA W GMINIE JARCZÓW

 

Dnia 20 czerwca 2009 r. o godzinie 16.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, w ramach akcji Masz Głos-Masz Wybór odbyło sie spotkanie z udziałem mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży, reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu tomaszowskiego, kół gospodyń wiejskich,oraz grup nieformalnych działających na terenie gminy Jarczów.Spotkanie współprowadzili -prezes naszego stowarzyszenia kol. Izabela Bielawska,oraz wójt gminy Jarczów pan Zdzisław Wojnar. Celem spotkania była prezentacja ,przez jego uczestników, ”dobrych praktyk” zwiazanych z działaniami na rzecz dzieci i młodzieży ze srodowisk wiejskich, oraz wymiana doswiadczeń . Na spotkaniu dokonano również podsumowania II Wojewódzkiego Rajdu Po Grzędzie Sokalskiej zorganizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży ”Uśmiech Życia”.

Wystartowaliśmy punktualnie w południe, wyruszając na II Wojewódzki Rajd Po Grzędzie Sokalskiej. Impreza ta już po raz drugi zorganizowana została przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży ”Uśmiech Życia” . Uczestnicy rajdu głównie dzieci i młodzież wyruszyli na ponad 35 km trasę pod kierownictwem Michała Basińskiego- honorowego komandora rajdu i jednocześnie prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej ”Roztocze”. Po czterogodzinnych zmaganiach uczestnicy rajdu w komplecie stawili się na jego mecie. Po krótkim odpoczynku wszyscy uczestnicy ,a także inne licznie przybyłe osoby wzięły udział w spotkaniu w ramach akcji.

Tak jak pisaliśmy na wstępie celem spotkania-debaty była prezentacja dobrych praktyk,wymiana doświadczeń a także wypracowanie takich działań ,kóre pozwoliłyby w przyszłości na ściślejszą współpracę pomiędzy róznorakimi organizacjami działającymi na rzecz młodzieży na terenie powiatu tomaszowskiego. W spotkaniu uczestniczyło około stu osób. Reprezentowane były organizacje nieformalne działające na terenie gminy. Wśród nich ludowy zespół śpiewaczy ”Jarczowianki” z Jarczowa, zespół ”Uśmiech” z Jarczowa-Kolonii Pierwszej, ”Malwy” z Jurowa,”Czerwona Jarzębina” z Jarczowa-Kolonii Drugiej,oraz ”Honoratki” z Gródek-Kolonii. Organizacje pozarządowe reprezentowali :

Marcin Rechulicz-Prezes Agencji Rozwoju Roztocza,.

Michał Basiński -Prezes LOT-u ”Roztocze”,

Dariusz Czop-v-ce Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie,

Piotr Wójtowicz-Stowarzyszenie ”Czajnia” z Tomaszowa,

Katarzyna Dziura-Kierownik Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie,

Izabela Bielawska- organizator, a zarazem również członek zarządu stowarzyszenia ” NIWA”

Tomasz Tyrka-Sekretarz Miedzynarodowego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży ”Uśmiech Życia” w Jarczowie.

Wszystkie wymienione tutaj z imienia i nazwiska osoby zaprezentowały działania swoich organizacji z uwzględnieniem dzialań skierowanych do ludzi młodych. Od prostych form zorganizowania czasu, poprzez działania edukacyjne, sportowe, turystyczne, do bardziej skomplikowanych, takich jak stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów, których fundatorem jest ”NIWA”. Po ponad półtoragodzinnej dyskusji uczestnicy rajdu otrzymali z rąk organizatorów podziękowania za udział w rajdzie, a także pamiątkowe ”Gryfiny” (lokalne tomaszowskie monety), oraz foldery promujące walory turystyczne naszego regionu. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnego grillowania. Przy ognisku nie obeszło się bez akcentów muzycznych. Biesiadnicy mogli już mniej formalnie prowadzić wymianę doświadczeń, podpytywać ekspertów i integrować się.

Następne działania już niebawem.

Tomasz Tyrka 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia"