Pomiń menu

Godzina szczerości z burmistrzem Wojciechem Durakiem. Skatepark i monitoring w najbliższych planach władz Głuszycy

To było wyjątkowe spotkanie.  W piątkowe popołudnie 10 czerwca w dużej Sali Centrum Kultury zgromadziła się młodzież i dorośli, wśród nich przedstawiciele władz lokalnych z Burmistrzem Miasta, Wojciechem Durakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej, Janem Chmurą. Młodych było mniej niż się spodziewano, ale to chyba z przekonania, że spotkanie i tak nic nowego nie wniesie. Mamy złe doświadczenia z przeszłości, a w spotkaniach z młodzieżą górą byli zwykle dorośli, oni mieli zawsze rację.

Tym razem było inaczej. Debatę poprzedziła analiza wizualna na tablicy świetlnej wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i młodzieży Zespołu Szkół i Gimnazjum w Głuszycy na temat zagrożeń niedostosowaniem społecznym wśród dzieci i młodzieży i sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. Pytania ankiety były szczegółowe i wydobywały na światło dzienne problemy absencji szkolnej, alkoholizmu, narkomanii wśród młodzieży oraz  nienajlepszą sytuację w mieście co do warunków pozwalających młodzieży unikać wszelkiego rodzaju zagrożeń. Wyniki ankiety podsumowała pedagog Zespołu Szkół, Małgorzata Krzak, dając pole do reperkusji nie tylko władzom miejskim, ale też wszystkim obecnym na sali.  Tematem rozważań było wykorzystanie i rozwój bazy rekreacyjno-sportowej  w gminie, możliwości  szkół,  placówek opieki społecznej i samego Centrum Kultury w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Przyjazną atmosferę już od samego początku stworzył burmistrz miasta, deklarując gotowość do rozmów i zachęcając do szczerych wypowiedzi. Przewodniczący Rady, doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego i były dyrektor szkoły ustosunkował się krytycznie do wyników ankiety. Dało się w nich zauważyć brak znajomości i wiedzy rodziców i dzieci o działaniach miasta zmierzających do poprawy sytuacji. Ale jak mówiono w dalszej części debaty, jest to skutek mankamentów w dziedzinie informacji. Wywieszki na tablicach informacyjnych w mieście o posiedzeniach Rady Miejskiej, to za mało, giną one w gąszczu plakatów i ogłoszeń. Warto spowodować udział młodzieży szkolnej w posiedzeniach Rady poświęconych ich sprawom. Warto spotykać się z młodymi ludźmi tak jak dzisiaj, by lepiej poznać i zrozumieć ich problemy. Obecni na sali przedstawiciele młodzieży wskazywali na brak w mieście miejsc, gdzie młodzież mogłaby się gromadzić i rozwijać swoje zainteresowania, brak stałych, cyklicznych imprez dla młodzieży, nie mówiąc o dyskotekach i wieczorkach muzycznych. Dorośli narzekali na słabą aktywność i inicjatywność młodzieży, na postawy bierności i oczekiwania, że ktoś przyjdzie i zrobi za nich to, co powinni robić sami, bo tylko wtedy ma to sens.

Debata pokazała ogromną potrzebę wspólnych spotkań i dyskusji . Rodzą się wtedy pomysły i inicjatywy, tak jak to miało miejsce w debacie czerwcowej. Jej wymiernym plonem jest deklaracja burmistrza, że do końca kadencji wybuduje w mieście w jednym z parków nowoczesny Skatepark, miejsce sportowych zabaw młodzieży, zostaną również zainstalowane w jednym z parków miejskich specjalne kamery do monitorowania tego, co się tam dzieje, zwłaszcza w godzinach nocnych.

Warto na koniec poinformować Czytelników, że czerwcowa debata z władzami miasta, to jeden z elementów projektu Stowarzyszenia „Pomoc Dziecku” w Głuszycy zatytułowanego „Moje dziecko bezpieczne  –  bez przemocy i zagrożeń” w ramach akcji „Masz wybór  –  masz głos” Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoły Liderów. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży.

 

Stanisław Michalik, Głos Głuszycy lipiec-sierpień 2009

Stowarzyszenie"Pomoc Dziecku"