Pomiń menu

Coś pękło, coś się zaczęło…w gminie Kolsko

Przygotowując diagnozę problemu lokalnego, narzekaliśmy na słabą informację publiczną. I stało się! Po 5 latach zastoju, marazmu i braku zrozumienia – ruszył nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Nowa strona jest przyjemna dla oka, w miarę przejrzysta i co najważniejsze aktualna. To milowy kamień w naszej gminie. Każdy mieszkaniec posiadający komputer z dostępem do Internetu może dowiedzieć się: jak wygląda budżet, zadłużenie gminy, kto wygrał przetarg na dowozy szkolne, co uchwala się na sesjach etc. Dla wielu może to podstawowe informacje, jakie powinien udostępniać urząd. Dla nas mieszkańców to novum. Władze wyciągają wnioski z naszych postulatów. Najbliższy cel – biuletyn w formie papierowej w każdym domu. Cel ambitny, ale realny. Dla zainteresowanych nowy BIP – www.bip.kolsko.pl .  Czy byłoby to możliwe  bez akcji – Masz głos, masz wybór?

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko