Pomiń menu

III Spotkanie z cyklu Oddolna Mapa Problemów w Gminie Grabów nad Pilicą

Zakrzew, 27 września 2009r.

Protokół Nr 3/ mgmw

z trzeciego spotkania w Sołectwach Gminy Grabów nad Pilicą w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie GRABO projektu „Masz głos, masz wybór”

odbytego dnia 27 września 2009r w godzinach 17 – 18 30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Zakrzew.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy wsi Zakrzew, Radny Gminy z tego okręgu Pan Grzegorz Kacprzyk,  żona sołtysa wsi Pani Irena Sobieraj. Ze strony stowarzyszenia na spotkanie przybyły Prezes Stowarzyszenia GRABO Teresa Bogumił oraz członkinie  Barbara Gontarek i Elżbieta Ćwiek.

Na wstępie prezes stowarzyszenia przedstawiła cel spotkania i kilka słów o ogólnokrajowej akcji „Masz głos, Masz wybór” i to, że Stowarzyszenie GRABO po raz drugi realizuje projekt, spotkania w sołectwach organizowane są w ramach tej akcji. Powiedziała również, że spotkaliśmy się tu by zdiagnozować problemy nurtujące lokalną społeczność. Rozpoczęła się zagorzała dyskusja, w trakcie, której wyłoniło się kilka nurtujących społeczność Zakrzewa problemów;

– Brak kontaktu z Władzą Samorządową tz: Władza organizuje spotkania tylko przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

– Zawieszona została  budowa wodociągu, należy wyjaśnić tę sprawę?

– Sołectwo Zakrzew w czynie społecznym kilkanaście lat temu wspólnymi siłami zbudowało budynek  dla OSP, obecnie Władza Samorządowa cześć budynku przeznaczyła na hydrofornie a druga cześć stoi bezużyteczna. Problem w tym że nie ma odpowiedzialnej osoby za udostępnienie lokalu na potrzeby społeczności Zakrzewa np. zebrania. Istnieje potrzeba stworzenia komórki organizacyjnej opartej na regulaminie w którym zawarte zostaną postanowienia w jaki sposób korzystać  z pomieszczenia, kto jest odpowiedzialny za nadzór nad lokalem. Mieszkańcy skarżyli że zebrania robią ,,pod chmurką’’ pomimo że lokal jest w sołectwie.

– Brak na terenie obiektu sanitariatu wolnostojącego.

Kto jest za to odpowiedzialny? Wstępnie ustaliliśmy że grupa młodych ludzi wybierze spośród siebie  osoby odpowiedzialne za  nadzór i będzie  administratorem na podstawie regulaminu i umowy. Młodzi są chętni do zorganizowania spotkań integracyjnych, udziału w szkoleniach itp.

Postanowienia:

– ustalić prawa do użyteczności lokalu,
– wyjaśnić sprawę zatrzymania budowy wodociągu,
– zorganizować w najbliższym czasie wspólne spotkanie integracyjne dla społeczności,
– pozwolić młodym ludziom na innowacyjność, dać szanse rozwoju.

Załączniki:

– lista obecności

Uczestnicy spotkania uznali, że takie spotkania są potrzebne mieszkańcom i należało by je organizować częściej. Na tym posiedzenie zakończono.

Organizator: Stowarzyszenie GRABO                    

Protokolant: Elżbieta Ćwiek  

GRABO "Wspólne działanie łączy"