Pomiń menu

W Wałbrzychu nie da sie zapomnieć o drogach.

 

 W Wałbrzychu, w ramach działań angazujacych mieszkańców, w dniu 1-go października odbyła się kawiarenka obywatelska z wałbrzyskimi radnymi. W lokalu wałbrzyskiego NOT, w kameralnej atmosferze, rozmawiano o stanie miejskich dróg, o ich utrzymywaniu i o tym, czego mieszkańcy oczekują od swojego samorządu aby było lepiej.

Na spotkanie przybyli radni: Przewodnicząca Rady Miasta pani Agnieszka Kołacz-Leszczynska, radna Alina Mróz, Zastępca Przewodniczącej Rady pani Anna Adamkiewicz i radni: Dariusz Lenda i Paweł Szpur. Wszystkich uczestników poczęstowano kawą (herbatą) i ciastkiem. Stowarzyszenie "Przyjazny Wałbrzych", organizator debaty, przedstawiło radnym wyniki ankiety, przeprowadzonej głównie wsród kierowców taksówek, wskazujące najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców drogi. Więcej jak połowa wskazań dotyczyła dróg gminnych będących pod nadzorem gminy miejskiej.

Zgłaszane przez mieszkańców niewyremontowane uciążliwe drogi zestawiono z uchwalonym przez radnych planem inwestycyjnym na lata 2007 – 2013. Stwierdzono, że spośrod 39 ulic przewidzianych do remontu i 20 dróg wskazywanych w ankiecie tylko 6 dróg znajduje się w obydwu zestawieniach. Dalsza dyskusja dotyczyła sposobu działania Wałbrzyskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i prowadzenia bieżących remontów ulic. Na zakończenie radni zapraszali do dalszych kontaktow i obiecali pochylić się nad postulatami mieszkańców.

Janina Gniazdowska

 

Przyjazny Wałbrzych