Pomiń menu

AKTYWNIE I WIOSENNIE W LUBASZU

Zamiast bierności – AKCJA!

Zamiast nudy – DZIAŁANIE!

Zamiast jesiennych chłodów – GORĄCY KONCERT AMO!

 „MŁODZI GÓRĄ!”

Pod takim hasłem w Lubaszu odbył się 22 października koncert podsumowujący działania angażujące młodych mieszkańców i uczniów z gminy Lubasz w ramach akcji „Aktywny Młody Obywatel (AMO) 2009” mającej na celu promocję oddolnych inicjatyw młodzieżowych oraz twórczych i aktywnych form spędzania wolnego czasu po szkole. W ramach akcji młodzi wolontariusze przeprowadzili szereg wywiadów z rówieśnikami oraz osobami, które organizują dla młodzieży różne ciekawe zajęcia, jak również z osobami odpowiedzialnymi za organizację takich zajęć, zatrudnionymi w lokalnych instytucjach samorządowych i szkołach na terenie Lubasza oraz pobliskiego miasta Czarnkowa. Ogłoszony został również konkurs na najciekawszy artykuł opisujący różne formy spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz ich własne inicjatywy. Dodatkowo Stowarzyszenie „Bliżej Siebie i Natury” – organizator akcji rozpisało konkurs na najlepszą propozycję działań  w ramach już istniejących bądź planowanych oddolnych inicjatyw, oferując wsparcie finansowe i merytoryczne dla najlepszych projektów.

Do konkursu (o zasięgu powiatowym) zgłosiło się kilkanaście osób z terenu gminy Lubasz, miasta Czarnkowa oraz gminy Trzcianka. Najlepsze teksty o działaniach młodzieży napisali: Barbara Ratajczak, Paula Dominiak – grupa „Vagabundus z Czarnkowa, Honorata Czerniewska, Milena Urbanowicz, Mikołaj Nowicki, Adrian Opszański – "Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie" – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Białej, III miejsce – Joanna Nowak, Weronika Kamińska – Nieformalna Grupa Teatralna z Lubasza. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody oraz dyplomy. Dodatkowo odbyły się prezentacje i wystawa zorganizowane przez najaktywniejsze grupy młodzieżowe z terenu Lubasza i Czarnkowa: Lubasz SkatePark Group oraz grupę „Vagabundus” a także przez gościa specjalnego Artura Łazowego ze Stowarzyszenia „Effata” z Piły, który przedstawił projekt „Alternatywnej Edukacji Artystycznej”. Wszystko odbyło się w fantastycznej młodzieżowej atmosferze, którą podgrzały ostatecznie występy młodzieżowych zespołów: SMOKE z Lubasza oraz FOLK MACHINA z Piły.

Koncert oczywiście odbył się dzięki ogromnemu wysiłkowi organizatorów ze Stowarzyszenia „Bliżej Siebie i Natury” oraz Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania jak również dzięki pomocy i zaangażowaniu całego sztabu młodych wolontariuszy ze Szkół im. I.J. Paderewskiego „Edukacja Lubasz” w Lubaszu, Towarzystwa Miłośników Kultur Rodzimych, Lubasz Skate Park Group oraz LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Wszystkim Wam serdecznie dziękujemy! Ponadto szczególne podziękowania za pomoc należą się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu za użyczenie Sali i sprzętu nagłośnieniowego oraz osobom p. Lilianie i Krzysztofowi Helwich, p. Grażynie Dudzie i p. Magdalenie Jeżewskiej, p. Marcinowi Korczycowi, p. Mariuszowi Zandonowi, p. Rolandowi Magdziarzowi, p. Arturowi Geremkowi oraz szeregu innym, dzięki którym AMO mogli w ogóle zaistnieć…

Projekt AMO sfinansowano w części ze środków pozyskanych od Fundacji im. S. Batorego w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” oraz z dotacji Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Ponadto akcję AMO i działania jej towarzyszące wsparli finansowo lokalni przedsiębiorcy: STEICO i PLASTMET oraz Bank Spółdzielczy w Czarnkowie. Jeszcze raz wszystkim ogromnie dziękujemy.
 

 

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury