Pomiń menu

Debata podsumowująca w Straszęcinie

Stowarzyszenie Mój Straszęcin zaprasza na debatę publiczną, podsumowującą dotychczasowe działania  samorządu w kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego i stanu infrastruktury drogowej w Straszęcinie. Jest to kontynuacja wspólnej inicjatywy społecznej prowadzonej w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos-masz wybór” Fundacji Batorego oraz Stowarzyszenia Szkoła Liderów, zmierzającej do rozwiązywania lokalnych problemów w formie dialogu i współpracy z instytucjami samorządowymi. Debata odbędzie się w restauracji „IMPERIUM” 23 listpada 2009 o godz.18-tej. Spotkanie połączone będzie z prezentacją prac plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły”, wykonanych przez dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Straszęcinie.

W ramach angażowania mieszkańców w życie publiczne kontynuujemy funkcjonowanie czwartkowej kawiarenki obywatelskiej.

Indywidualne spotkania z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz specjalistami róznych dziedzin społecznych, cieszą się nieustannym zainteresowaniem mieszkańców.

21 listopada o godz. 19 zapraszamy na imprezę andrzejkową połączoną z prezentacją dotychczasowych dokonań stowarzyszenia.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników akcji oraz koordynatorów.

Stowarzyszenie Mój Straszęcin