Pomiń menu

Czwarte spotkanie w sołectwach Gminy Grabów nad Pilicą -protokół

Augustów, 22 listopada 2009

Protokół Nr 4/ mgmw

z czwartego spotkania w Sołectwach Gminy Grabów nad Pilicą w ramach realizowanej  przez Stowarzyszenie GRABO akcji „Masz głos, masz wybór”

odbytego dnia 22 w listopada 2009r w godzinach 16 – 17.00  w Szkole Podstawowej w Augustowie.

 

Na spotkanie przybyli mieszkańcy wsi Augustów i Budy Augustowskie, Radna Gminy z  okręgu Augustów Pani Bożena Strzelczyk. Ze strony stowarzyszenia na spotkanie przybyły Prezes Stowarzyszenia GRABO Teresa Bogumił oraz wiceprezes Maciej  Rosolski i Elżbieta Ćwiek.

Na wstępie prezes stowarzyszenia przedstawiła cel spotkania i kilka słów o ogólnokrajowej akcji „Masz głos, Masz wybór” i to, że Stowarzyszenie GRABO po raz drugi realizuje projekt, spotkania w sołectwach organizowane są w ramach tej akcji. Powiedziała również, że spotkaliśmy się tu by zdiagnozować problemy nurtujące lokalną społeczność. Rozpoczęła się  dyskusja, w trakcie, której wyłoniło się kilka nurtujących społeczność Augustowa problemów;

– Brak przedszkola,
– mała moc przesyłowa sieci telekomunikacji w  dostępie do Internetu (neostrada)
– brak dobrej drogi dojazdowej do stacji PKP.

Załączniki:

– lista obecności

Uczestnicy spotkania uznali, że takie spotkania są potrzebne mieszkańcom i należało by je organizować częściej. Na tym posiedzenie zakończono.

Stowarzyszenie GRABO    Elżbieta Ćwiek
Organizator                     Protokolant 

GRABO "Wspólne działanie łączy"