Pomiń menu

Turośń Kościelna: Ostatki – też w naszym udziale w akcji "Masz głos – masz wybór'

30 listopada 2009r w Majątku  Howieny we  wsi  Pomigacze – Stowarzyszenie  Przyjaciół  Niewodnicy organizuje debatę społeczną dotyczącą podsumowania III roku tej kadencji władz samorządowych.

Gminy  Turośń Kościelna Powinni być obecni radni oraz reprezentanci Rad Sołeckich z wsi naszej gminy oraz z organizacji pozarządowych.

Podczs  debaty jej uczestnicy  obejrzą  pokonkursową wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczni szkół podstawowych , którzy brali udział w konkursie plastycznym pod nazwą  "Gdybym był Wójtem Gminy to …".

Ponadto  spotkanie będzie miało też charakter integracyjny.Zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek w stylu staropolskim.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWODNICY