Pomiń menu

Stowarzyszenie Mój Straszęcin podsumowuje akcję "Masz głos, masz wybór"

 

23 listopada 2009 w resturacji Imperium w Straszęcinie odbyła się debata podsumowująca działania w ramach akcji "Masz głos-masz wybór".
 
Wśród zaproszonych gości obecni byli radni gminy, powiatu, województwa, dyrektor zarządu dróg powiatowych, kierownik posterunku policji, media. Debata połączona była z prezentacją prac dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Bezpieczna droga do szkoły”. Mieszkańcy wysłuchali informacji o dotychczasowych działaniach podjętych jako odpowiedź na przesłane poprzednio wnioski z majowej debaty. Dzięki funduszom z Urzędu Gminy w Żyrakowie ruszyła budowa chodnika, poprawiono stan oświetlenia. Mieszkańcy ponowili apel o poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz o budowę chodnika w części łączącej Straszęcin z miejscowością Grabiny.
 
Zaproszeni goście zadeklarowali chęć współpracy w dalszych działaniach usprawniających stan infrastruktury drogowej i poprawy bezpieczeństwa. Jednak w planowanych na przyszły rok budżetach nie uwzględniono oczekiwanych przez mieszkańców działań. Motywuje to członków stowarzyszenia do podejmowania dalszych skutecznych kroków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w Straszęcinie.
 
Wyzwanie z jakim zmierzyliśmy się w ramach akcji to przede wszystkim angażowanie mieszkanców do świadomego i otwartego reagowania na sytuacje i problemy w funkcjonowaniu miejscowości. Do podjęcia wysiłku by stać sie świadomym obywatelem zdolnym do podejmowania działań wpływajacych na to co dzieje sie w miejscowości. Proces zmian został rozpoczety, przed nami wiele dalszych wyzwań. Jesteśmy częścią społeczeństwa uczacego się  swoich praw i obowiązków.  Mamy nadzieję, że poprzez nasze wspólne działania zbliżylismy się do wytyczonego celu jakim jest świadome społeczeństwo obywatelskie.
 
Dziękujemy wszytskim za dotychczasową współpracę i pomoc w organizacji działań. Życzymy wielu sukcesów wszystkim organizacjom i gratulujemy organizatorom akcji.
 
Szczęśliwego Nowego Roku

Stowarzyszenie Mój Straszęcin