Pomiń menu

Po debacie w Przygodzicach

W czwartek 26 listopada 2009 r. w sali Zespołu Szkół w Chynowej, na spotkanie zorganizowane przez Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle”, z Wójtem Przymysławem Kaźmierczakiem przybyli mieszkańcy gminy Przygodzice. Wśród gości nie zabrakło Radnych Gminy, Sołtysów okolicznych sołectw oraz członków Stowarzyszenia. Spotkanie otworzył i gości przywitał Prezes Jerzy Kątny  przekazując dalsze prowadzenie Edmundowi Radziszewskiemu. Przybyli otrzymali informację  z rozwiązywania problemu lokalnego „Infrastruktura drogowa w gminie Przygodzice”, do którego ustosunkował się Wójt. Podkreślił sukcesy gminy w pozyskiwaniu na ten cel środków pozabudżetowych. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca z samorządem powiatowym i współfinansowanie przez gminę dróg powiatowych. Przybyli, zabierając głos, podkreślali znaczący wkład finansowy z budżetu gminy przeznaczony na poprawę infrastruktury drogowej.

W części drugiej koordynator Akcji „Masz głos, masz wybór” podsumowała Konkurs Wiedzy Obywatelskiej „Być Samorządowcem”, który odbył się w pierwszych dniach listopada. Nagrody i puchary dla szkół oraz zestawy nagród dla uczniów, ufundowane przez samorząd gminny oraz Fundację im. Stefana Batorego, wręczał Wójt Przemysław Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia „w Siodle” Jerzy Kątny oraz koordynator projektu Ewa Stasiełowicz.

Podczas spotkania atrakcyjny, tematycznie związany z gminą Przygodzice spektakl o „przygodzickich bocianach” zaprezentowały dzieci ze Szkoły w Chynowej.

Podczas spotkania można było obejrzeć interesującą wystawę zdjęć, pokazujących stan wybranych dróg w maju oraz w połowie listopada 2009 r. Widać było wyraźnie co zrobiono a czego jeszcze nie …

Debata była rejestrowana przez Telewizję ProArt z Ostrowa Wielkopolskiego.

Zarówno podsumowujące, czwartkowe spotkanie jak i wcześniejsze działania Stowarzyszenia prowadzone w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór” uznano za ciekawe, wręcz nowatorskie w Gminie Przygodzice, a co najważniejsze, za warte kontynuowania w następnych latach. W szczególności uznanie samorządowców zyskał Turniej Wiedzy Obywatelskiej dla gimnazjalistów.

Informacja o debacie ukazała się już następnego dnia, w piątek 27 listopada, na stronie internetowej gminy Przygodzice.

Być może zamieści ją także prasa regionalna.

/es/

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej "w Siodle"