Pomiń menu

Podsumowano w Wałbrzychu

Stowarzyszenie „Przyjazny Wałbrzych” podsumowało tegoroczną wałbrzyską akcję „Masz głos, masz wybór”. 26-go listopada  odbyło się drugie w tym roku spotkanie mieszkańców z prezydentem Wałbrzycha Piotrem Kruczkowskim i dyrektorem Zarządu Dróg i Komunikacji Andrzejem Pięknym. Na spotkaniu ponownie rozmawiano o wałbrzyskich drogach gminnych. W debacie wzięło udział prawie 50 osób, mieszkańców różnych dzielnic miasta. Przedstawiono problem wałbrzyskich dróg, w zakresie monitorowanym przez stowarzyszenie w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”  i dokonania władz samorządowych  odnośnie inwestycji drogowych w roku 2009. Dużą część debaty przeznaczono na dyskusję.

Zreferowano problem drogi Psie Pole pod szkołą SP23, który jest monitorowany przez stowarzyszenie jako szczególnie wrażliwy, gdyż dotyczy drogi, po której  już od ponad 10 lat codziennie chodzą do szkoły po błocie dzieci od 6 do 13 lat z siedmiu ulic: Jesiennej, Ślepej, Kolonialnej, Osiedleńców, Bogusławskiego, Polnej, 11-go Listopada. Sprawę tę stowarzyszenie „Przyjazny Wałbrzych” przedkłada władzom miasta na każdym spotkaniu z przedstawicielami samorządu miejskiego. Na spotkaniu z prezydentem po raz kolejny stowarzyszenie apelowało do prezydenta miasta o zrozumienie sytuacji dzieci i ich rodziców i zrobienie remontu tej drogi.

Na spotkaniu prezydent przedstawił co zrobiono w celu poprawy stanu dróg. I tak, remontami objęte zostały ulice: Blankowa, Palisadowa, Malczewskiego, Główna, Kusocińskiego, droga do zamku Książ, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Al. Podwale, Noworudzka, część 11-go listopada, Andersa, Wysockiego i Piotra Skargi. W 2010 planuje się remonty takich ulic jak: Sienkiewicza, Moniuszki, Pługa, Beskidzka, Zielona, Broniewskiego, modernizacja ulicy Długiej, druga nitka ulicy Podwale, modernizacja 11-go Listopada, Kosteckiego, Wyszyńskiego.

Uczestnicy spotkania poruszyli następujące problemy:

 • dewastacja ulicznych kratek ściekowych
 • brak prac na ulicy Reja i brak odwodnienia tej ulicy
 • wykopy na ulicy Głuszyckiej
 • remont ulicy Wrocławskiej i węzła przy Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • ul. Traktorzystów – niekorzystne dla użytkowników zwężenie jezdni, zakaz parkowania na chodniku
 • zaniedbanie dworca PKS
 • potrzeba ponownego uruchomienia linii autobusowej nr 3
 • stan Placu Grunwaldzkiego, na którym jest brudno
 • stan ulicy Kosteckiego, drożność linii komunikacyjnych ulicą Barbuessa
 • potrzeba oświetlenia ulicy Jordana
 • konieczność przebudowy skrzyżowania na Szczawienku
 • regulacja ruchu na ulicach Hetmańska i Basztowa w okresie zimowym
 • problem ulicy Gdańskiej – zbyt słabe oświetlenie i uciążliwe ograniczenia ruchu dla niepełnosprawnych
 • stowarzyszenie „Rowerowy Wałbrzych” – brak planu budowy dróg rowerowych
 • budowa obwodnicy przez Stary Zdrój – zachodniej obwodnica miasta
 • propozycja spotkania mieszkańców WTBS z prezydentem

Na wszystkie pytania mieszkańców odpowiadał prezydent Piotr Kruczkowski lub, bardziej szczegółowo, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji. Niektóre sprawy okazały się możliwe do załatwienia, a inne niestety nie. Na przykład problem kradzieży kratek ściekowych jest, jak dowiedzieliśmy się od prezydenta, dyskutowany na szczeblu krajowym i do tej pory nie znaleziono rozwiązania.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i trwało ponad 2 godziny. Stowarzyszenie „Przyjazny Wałbrzych” było usatysfakcjonowane, że prezydent, już po raz kolejny,  współpracuje w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”. Otwarte spotkania mieszkańców z urzędującym prezydentem miasta, w okresie pomiędzy wyborami, są na pewno działaniem w kierunku większej demokratyzacji społeczności lokalnych.

Janina Gniazdowska

Przyjazny Wałbrzych