Pomiń menu

Debata podsumowujaca w Zawadach – 30.11.2009 rok

W poniedziałek 30 listopada 2009 r. w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Zawady, odbyła się debata podsumowująca III rok kadencji.

Spotkanie z Wójtem Pawłem Pogorzelskim i radą Gminy Zawady zorganizowało Stowarzyszenie rozwoju wsi Strękowa Góra. Wśród gości nie zabrakło Radnych gminy, młodzieży szkolnej, mieszkańców naszej gminy oraz członków Stowarzyszenia w sumie ok. 70 osób.

 Debatę otworzyła i przywitała gości Prezes Stowarzyszenia Alicja Mystkowska, przekazując dalsze prowadzenie debaty Anecie Kardasz.

Debata była jednym z punktów obrad Sesji Rady Gminy, młodzież szkolna mogła wiec zobaczyć po raz pierwszy jak wygląda sesja, jak pracują, podejmują uchwały nasi radni.

Przysłuchiwanie się obradom, spowodowało, że młodzież miała wiele pytań do radnych.

Po wyczerpaniu pytań Alicja Mystkowska, koordynator Akcji „Masz głos Masz wybór” przedstawiła sprawozdanie z tegorocznej Akcji w formie prezentacji multimedialnej.

Na zakończenie spotkania radni zadeklarowali chęć pomocy przy zorganizowaniu wycieczki dla młodzieży gimnazjalnej do Sejmu RP i Muzeum Powstania w maju przyszłego roku.

Zarówno podsumowujące, poniedziałkowe spotkanie jak i wcześniejsze działania Stowarzyszenia prowadzone w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór” uznano za ciekawe, a co najważniejsze, za warte kontynuowania w następnych latach. W szczególności uznanie, samorządowców, zyskał Konkurs Wiedzy „Czy znasz swój samorząd” oraz wyjazd młodzieży do Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszłkowskiego w Białymstoku

Alicja Mystkowska 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra (Brama na Bagna)