Pomiń menu

Podsumowanie akcji ,,Masz głos masz wybór'' w Grabowie nad Pilicą

Grabów nad Pilicą, 29 listopada 2009

Protokół ze spotkania z Władzami Samorządowymi i mieszkańcami Gminy Grabów nad Pilicą podsumowującego działania w ramach akcji ,,Masz głos masz wybór’’ 2009 r.

Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą,

uczestnicy:

– Przewodniczący Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą, Marek Pisarek,
– Radny Powiatu Dariusz Zawodnik,
– sołtys wsi Brzozówka Jadwiga Kurowska,
– sołtys wsi Grabów Nowy Renata Wieczorek,
– mieszkańcy (19) osób).

Zebranie, jako podsumowujące, miało na celu przedstawienie  i ustosunkowanie się władzy do poszczególnych problemów, które zostały zapisane podczas cyklu spotkań w sołectwach gminy  organizowanych przez stowarzyszenia GRABO.

Zaszczytnego obowiązku prowadzenia podjęli się Teresa Bogumił koordynator akcji, oraz Dariusz Zaręba członek Zarządu Stowarzyszenia.

Władzę Samorządową reprezentował Marek Pisarek przewodniczący Rady Gminy, mając wsparcie w osobie radnego powiatowego Dariusza Zawodnika.

Omówione zostały następujące tematy:

I Brak terminowych wywozów odpadów komunalnych, dotyczy większości mieszkańców.

Odpowiedź: nie ma konkurencyjnej firmy, wobec powyższych należy bardziej konkretnie sporządzać umowy,

II Władza Samorządowa nie aplikuje o fundusze Unijne, nie inwestuje w kapitał ludzki, edukację.

Odpowiedz: Przewodniczący raczej nie podziela takiej opinii, ponieważ na rozwój infrastruktury są pisane projekty, rzeczywiście na miękkie nie.

III Sprawa boiska sportowego wyłożonego kostką brukową, co powoduje zwiększające się przypadki urazów u dzieci i młodzieży.

Odpowiedz: w tej konkretnej sprawie, brak komentarzy w pozostałych również.

IV Sprawa finansowania budynku OSP w Grabowskiej Woli,
V  Nadal nie rozwiązana sprawa przedszkola – stale bardzo aktualna i ważna.
VI Sprawa nieracjonalnego wydawania pieniędzy na budowę kanalizacji.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania byli bardzo zawiedzeni brakiem obecności na spotkaniu wójta Gminy, pomimo tego, ze termin spotkania został wcześniej ustalony i zaakceptowany przez wójta, a jego obecność była osobiście potwierdzana jeszcze na kilka dni przed spotkaniem.

Może to być rozumiane jako brak chęci współpracy z jedyną organizacją pozarządową na terenie naszej gminy, co potwierdza również fakt nagłego usunięcia linka do naszej strony www. ze strony www.grabow.pl administrowanej przez Urząd Gminy.
 

GRABO "Wspólne działanie łączy"