Pomiń menu

Debata publiczna w Gorlicach podsumowująca realizację w 2009 r.

 

W dniu 11.12.2009 r. o godz. 17 w Miejskim Zespole Szkół nr 4 odbędzie się publiczna debata podsumowująca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r. w ramach ”Programu Rewitalizacji dla Miasta Gorlice”, dotyczących Naszego Osiedla, zdefiniowane jako istotny problem lokalny monitorowany w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

 

Do udziału w debacie zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Osiedla oraz Burmistrz Miasta Gorlic wraz z Zastępcą oraz wszyscy radni miejscy z okręgu wyborczego Osiedla. Również udział wezmą przedstawiciele: Zarządu Osiedla nr 12, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” Gorlicach.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości