Pomiń menu

Ostatni etap tegorocznej akcji w Miasteczku Śląskim

Spotkanie Burmistrzów Miasteczka Śląskiego z Mieszkańcami  oraz podsumowanie akcji „Masz głos, masz wybór” – debata publiczna

Na zakończenie i podsumowanie tegorocznej akcji, odbyły się cztery debaty z Mieszkańcami Gminy Miasteczko Śląskie. Każda z debat w każdej z dzielnic Gminy. Na spotkania, stanowiące podsumowanie kadencji obecnej władzy samorządowej, będące także swoistym podsumowaniem tegorocznej akcji, przybyło w sumie około 120 Mieszkańców Gminy (po ok. 30 osób w każdej dzielnicy). Frekwencja raczej nie zadowalająca…

Spotkania odbyły się w następującej kolejności:

  • 12 października 2009 r w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Żyglinie przy ulicy Harcerskiej 5
  • 13 października 2009 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 24
  • 14 października 2009 r w siedzibie Sołectwa w Bibieli przy ulicy Starowiejskiej 8
  • 15 października 2009 r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brynicy przy ulicy Łokietka 5.

Główne zagadnienie problemowe, będące motywem przewodnim tegorocznych działań Fundacji RMŚL w ramach Akcji „Masz głos, masz wybór”, dotyczące stosunkowo słabej kondycji „dialogu społecznego w Gminie” stało się już także jedną z kwestii przewodnich dla obecnych Władz Gminy. Dotychczasowy bowiem poziom tegoż dialogu, a raczej jego brak – jak twierdzili Mieszkańcy w czasie badań społecznych – miał także wpływ na poparcie i obiektywizm w ocenie skuteczności i znaczenia działań Władz lokalnych Gminy.

Tych kilka miesięcy prowadzonych badań ankietowych, spotkań, rozmów i wspólnych przedsięwzięć zaowocowało widocznym, zmieniającym się stosunkiem do przedmiotowej kwestii – obu Stron (Mieszkańców i różnych Podmiotów lokalnych – z jednej strony oraz Władzy Samorządowej – ze strony drugiej). Spotkania z Mieszkańcami ewoluowały także pod kątem organizacyjnym. Zwiększyło się grono Uczestników tychże spotkań ze strony Władzy Samorządu o Osoby poszczególnych Radnych w Dzielnicach oraz Przedstawicieli Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, a także Przedstawicieli Policji z lokalnego posterunku, odpowiedzialnego za spokój i porządek w Mieście.
 
Z tygodniowym wyprzedzeniem zostały rozwieszone plakaty informujące o spotkaniach oraz rozesłano zaproszenia do niektórych Uczestników spotkań, opatrzone logiem akcji.

Rozdane zostały pozostałe opracowania/książeczki „Stanowisko właściwych Organów i Instytucji w temacie pytań i postulatów Mieszkańców poruszanych na konsultacjach społecznych z Burmistrzem Miasteczka Śląskiego”.

Spotkania te zdały się być przełomowe dla uzyskania pewnej sytuacji otwartości w poruszaniu problemów lokalnych ze strony Mieszkańców i podjęcia konkretnych zobowiązań, wyjaśnień, a w konsekwencji działań przez Przedstawicieli obecnej kadencji władzy lokalnej. W czasie największego ze spotkań – w dzielnicy Osiedla mieszkaniowego w Miasteczku Śląskim, Uczestnikom towarzyszył umiejscowiony przy wejściu na salę spotkania kolorowy i niepowtarzalny baner, promujący wspólne działania w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, stworzony przez Mieszkańców Gminy w czasie obchodów Dni Miasteczka Śląskiego oraz Żyglina.

Ostatnie w ramach tegorocznej akcji spotkania/debaty należy ocenić jako udane, choć nie pozbawione negatywnych sytuacji w ramach kontaktów interpersonalnych, co świadczyć może jedynie o tym, że Ludzie są różni, różnie odbierają niektóre działania i różnie na nie reagują. Generalnie trudne – jeśli nie niemożliwe – jest zadowolenie i usatysfakcjonowanie wszystkich, biorących udział w debacie i w przebiegu całej akcji Osób. Wartością dodaną projektu są jednakże nowe, różnorodne doświadczenia dla obu stron, które w przyszłości z pewnością owocować będą kolejnymi, korzystnymi decyzjami, działaniami m.in. i przedsięwzięciami na polu dialogu społecznego w Gminie Miasteczko Śląskie.

 

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO