Pomiń menu

"Piaseczno – gmina przyjazna mieszkańcom"

 

Debata podsumowująca akcję „Masz Głos, Masz Wybór” odbyła się 11 grudnia 2009 roku w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. Na spotkanie zostali zaproszeni:

– Józef Zalewski, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno,
– Michała Szweycer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie,
– Jan Dąbek, Starosta Powiatu Piaseczyńskiego,
– Mirosław Satelecki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

Niestety na debacie zjawił się tylko przedstawiciel Starostwa Powiatowego Pan Marek Gieleciński Wicestarosta. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie wystosował list okolicznościowy, w którym przeprosił za brak swojej obecności. Poruszył w nim również kwestie, które były omawiane na debacie w dniu 29 kwietnia 2009 roku. Opisał działalność Rady Miasta w następujących tematach:

a) Powołanie w Gminie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
b) Rewitalizacji centrum Piaseczna
c) Rewitalizacji pl. Kisiela
d) Kwestii kolejki wąskotorowej
e) Pomieszczenia dla Organizacji Pozarządowych
f) Transportu publicznego z Warszawą
g) Złego stanu infrastruktury drogowej
h) Kwestii miernej jakości tłucznia używanej w Gminie Piaseczno
i) Problemu nielegalnego handlu na bazarze
j) Kwestii Młodzieżowej Rady Gminy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Mirosław Satelecki również wystosował list okolicznościowy, w którym przeprosił za swoją nieobecność. Poprosił, aby przekazać mu poruszane tematy, które dotyczą PINB. Niestety Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno nie wykazał żadnej inicjatywy.

W debacie wzięło udział ok. 20 mieszkańców Piaseczna. Na początku został przedstawiony monitoring z realizacji zadań, do których deklarowały się władze obecne na debacie otwierającej 29 kwietnia 2009 r. Na podstawie tych danych została podsumowana akcja „Piaseczno Bez Barier”. Zostały opisane osiągnięcia władz:

a) Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
b) Powołanie przez Starostę Piaseczyńskiego stanowiska powiatowego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

Zostały również przedstawione problemy:

a) Niska, jakość współpracy ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
b) Problemy w porozumieniu się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
c) Brak rozwiązań komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych
d) Brak jakiejkolwiek współpracy ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Następnie zostały odczytane wyżej wymienione list Pana Szweycera i Pana Sateleckiego.

Po przekazaniu treści listów przystąpiliśmy do dyskusji. Pole do rozmowy było ograniczone ze względu na brak przedstawicieli władz. Uczestnicy debaty kierowali pytania głównie dotyczące działalności Starostwa Powiatowego, ponieważ tylko jego przedstawiciel zjawił się na spotkaniu. Padło jeszcze kilka pytań do reprezentanta akcji „Piaseczno Bez Barier”.  Poza tym mieszkańcy wyrażali swoje poglądy i pomysły na wcześniej poruszone tematy.

Debatę należy zaliczyć do udanych. Mimo braku przedstawicieli większości władz i niedużej ilości mieszkańców dyskusja była rzeczowa i przyniosła wiele postanowień na przyszłość.

Piaseczyńska Grupa Obywatelska