Pomiń menu

Piaseczyńska Grupa Obywatelska

Misją stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności: - aktywizowanie społeczności lokalnej - promowanie i upowszechnianie zasad dobrego rządzenia - monitorowanie działalności władz samorządowych - wspieranie rozwoju III sektora