Pomiń menu

Pozytywne i negatywne strony akcji ,,Masz głos, masz wybór 2009'' w Gminie Grabów n/P

 

Podsumowanie akcji ,,Masz głos, masz wybór" 2009 r w gminie Grabów nad Pilicą.

Stowarzyszenie GRABO przeprowadziło wśród mieszkańców gminy anonimowe ankiety, rozmowy i sondaże. W wyniku badań zdefiniowany zastał problem; brak edukacji przedszkolnej  dzieci w wieku 3-5 lat.

Powstanie klubu przedszkolnego lub przedszkola jest  jak najbardziej uzasadnione. W gminie dzieci zameldowanych   na stałe w wieku 3-5 lat jest  88,  a przedszkola nie ma od dwudziestu lat.

Aby w pełni uświadomić  problem zaprosiliśmy na spotkanie trenera Fundacji Jana Amosa Komeńskiego, Panią Annę Brzezik i mieszkańców naszej społeczności zainteresowanych  problemem. Ogłoszenia  parafialne, plakaty w sklepach i kartki do sołtysów. Niestety mieszkańcy zignorowali spotkanie ( na zebraniu było 14 osób) albo był  błędnie zdefiniowany problem i ankiety anonimowe zakłamane.

Władza Samorządowa uczestniczyła w spotkaniu. Wspólnie z zarządem stowarzyszenia, szkołą i poparciem władzy został złożony wniosek na klub przedszkolny, ale nie otrzymał dofinansowania.

I wniosek

 Jesteśmy na etapie szukania  partnera, by wspólnie z doświadczoną organizacją aplikować o fundusze i współtworzyć sieć klubów przedszkolnych.

Przeprowadzona akcja "Masz głos, masz wybór" w naszej społeczności  poszerzyła wiedzę o III sektorze, prawach obywatela, obowiązkach władzy. Cztery spotkania w sołectwach dały pozytywny oddźwięk w mieszkańcach. Powstała mapa problemów i wiemy że pomimo małego zainteresowania władzy poruszonymi problemami powoli będą eliminowane.

Większa część społeczności jest świadoma, że potrzebne są zmiany tylko aby stały się realne nie nadszedł ten czas.

Angażujemy do współudziału różne osobistości publiczne, radnych, posła na Sejm, biznes, mamy własną stronę internetową www.grabo.org.pl dzięki darowiznom od lokalnych firm.

Realizując na terenie naszej gminy kilka projektów, w tym akcję maszgłos… mamy cenne spostrzeżenia i uwagi w kontekście rozwoju naszej społeczności.

Zmiany pozytywne zajdą tylko wtedy gdy zamieszkała społeczność będzie świadoma potrzeby zmian, a Władza Samorządowa zaakceptuje i nada ramy prawne.

 II wniosek

Realizujemy w naszej gminie projekt szkoleniowy ,, Szkoła Animatorów Społecznych’’

Warsztaty i szkolenia wskażą   uczestnikom odpowiednie zasady wprowadzania zmian w środowisku lokalnym.

Cennym narzędziem do rozwoju jest partnerstwo lokalne, złożone z przedstawicieli różnych grup społecznych, z głosem pomocniczym w zniwelowaniu określonego problemu.

III wniosek na przyszłość.

Utworzenie partnerstwa i grup obywatelskich.

GRABO "Wspólne działanie łączy"