Pomiń menu

List Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piasecznie do uczestników akcji "Masz Głos, Masz Wybór"

Piaseczno 11.12.2009

Michał Szweycer
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piasecznie

Uczestnicy Debaty Obywatelskiej
„Masz Głos, Masz Wybór”

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na kolejną już Debatę Obywatelską organizowaną przez Piaseczyńską Grupę Obywatelską. Niestety obowiązki zawodowe uniemożliwiają mi osobisty w niej udział i dlatego chociaż tą drogą chciałbym odnieść się do poruszanych na tym spotkaniu tematów.

W czasie poprzedniej debaty poruszane były rozmaite tematy, w trakcie których pojawiły się konkretne deklaracje ze strony władz Gminy Piaseczno. Jeśli Państwo pozwolą odniosę się do tych deklaracji, na których wykonanie Rada Miejska ma bezpośredni wpływ. Tak więc:

– Kwestia powołania w Gminie pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych – udało się ten postulat spełnić, ale jest to dopiero początek pracy. Rada Miejska między innymi poprzez ciągłe  monitorowanie pracy pełnomocnika zamierza dalej dążyć do likwidacji barier architektonicznych i społecznych na terenie Gminy.
– Wizja rewitalizacji Centrum Piaseczna – dokument taki został już przedstawiony przez firmę RDH, teraz w Radzie Miejskiej toczyć się będzie dyskusja nad konkretnymi działaniami mającymi wprowadzić tą wizje w życie.
– Rewitalizacja pl. Kisiela – Rada Miejska jest w trakcie opracowywania budżetu na 2010 rok. W toku tych prac pojawiły się wnioski o przeznaczenie środków na wykonanie tego zadania w przyszłym roku. Ostateczna decyzja zapadnie na sesji budżetowej 13 stycznia 2010
– Kwestia Kolejki Wąskotorowej – Starostwo Powiatowe wypowiedziało Gminie dzierżawę tego obiektu i kolejka przechodzi pod zarząd Starostwa.
– Pomieszczenie dla Organizacji Pozarządowych – Rada Miejska podtrzymuje swoje stanowisko, iż należy przeznaczyć na ten cel część pomieszczeń dworca PKP oraz w ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury w budynku po komendzie policji. Przypominam jednak, iż realizacja tego postulatu leży w kompetencjach Burmistrza.
– Transport Publiczny z Warszawą – uruchomiono nową linie autobusową, a w pracach nad budżetem 2010 pojawił się wniosek wykonania koncepcji nowego połączenia szynowego z Warszawą (np. Tramwaj wzdłuż ul. Puławskiej)
– Zły stan infrastruktury drogowej – Rada Miejska mimo kryzysu zaproponowała zwiększyć w stosunku do projektu budżetu na 2010 rok zaproponowanego przez Burmistrza o około 10 mln złotych wydatki na infrastrukturę drogową. Niestety, mimo fatalnego stanu dróg i licznych skarg mieszkańców, wiele remontów i inwestycji drogowych zapisanych w tegorocznym budżecie nie zostało przez Burmistrza wykonanych. Dla Rady Miejskiej będzie to ważny argument przy dyskusji nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. 
– Kwestia miernej jakości tłucznia – sprawa była kilkakrotnie omawiana na Sesjach Rady Miejskiej, na których wnioskowano do Burmistrza o większą kontrolę na tym problemem.
– Problem nielegalnego handlu na Bazaru – Komisja Prawa kilkakrotnie zajmowała się tą kwestią i wnioskowała do Straży Miejskiej o jej rozwiązanie. Za każdym razem niestety otrzymywaliśmy odpowiedzi, iż nic nie da się z tym problemem zrobić. Komisja dalej będzie poszukiwała rozwiązania chroniącego uczciwych handlarzy.
– Kwestia Młodzieżowej Rady Miejskiej – inicjatywa jej powołania została wsparta przez Piaseczyńska grupę Obywatelską, która pomogła opracować jej statut. Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady będzie głosowana na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, czyli 16 grudnia. Naszym celem jest, aby Młodzieżowa Rada rozpoczęła swoją pracę na początku II semestru tego roku szkolnego.

Zdaję sobie sprawę, iż niestety informacje zawarte w tym liście nie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. Dlatego tym bardziej jest mi żal, iż niestety nie mogę osobiście uczestniczyć w tej debacie. Zapraszam jednak wszystkie osoby, które chciałyby otrzymać więcej informacji na te tematy  na moje dyżury w poniedziałki o godz. 17 lub proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny (dane dostępne są na stronie internetowej Gminy).

Dziękuję Piaseczyńskiej Grupie Obywatelskiej za zorganizowanie tej debaty i profesjonalny monitoring podnoszonych przez mieszkańców problemów. Życzę wszystkim aby ta debata okazała się owocna i przyczyniła się do polepszenia jakości życia w Gminie Piaseczno.

Łączę wyrazy szacunku,
Michał Szweycer

Piaseczyńska Grupa Obywatelska