Pomiń menu

Piaseczno: List Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do uczestników akcji "Masz Głos, Masz Wybór"

Piaseczno, dnia 10.12.2009 r.

Mirosław Satalecki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Piaseczyńska Grupa Obywatelska

 

W związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w debacie obywatelskiej, która odbędzie się 11 grudnia 2009 r. w Gimnazjum nr 1 im Powstańców Warszawy w Piasecznie, pragnę podziękować za niniejsze zaproszenie.

Problem społeczności lokalnej w zakresie sytuacji osób niepełnosprawnych, rewitalizacji centrum miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ładu i zagospodarowania przestrzennego z racji pełnionej funkcji są przedmiotem zainteresowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, niemniej jednak nie będę mógł wziąć udziału w/w spatkaniu i przedstawieniu swojego stanowiska.

Mam nadzieję, iż spotkanie będzie owocne i podzielicie się Państwo problematyką poruszaną na w/w spotkaniu.

Mając na uwadze nurtujące Państwo problemy proszę o ich przekazanie, w celu możliwości rozwiązania ich oczywiście w ramach kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Satalecki
Piaseczyńska Grupa Obywatelska

Piaseczyńska Grupa Obywatelska