Pomiń menu

Jarczów – Debata podsumowująca

Debata podsumowująca akcję odbyła się dnia 01 grudnia 2009r. w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”, przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych z terenu powiatu tomaszowskiego t.j. Stowarzyszenie „Czajnia”, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Niwa”, Tygodnik Tomaszowski, radni, kandydaci na radnych w wyborach samorządowych 2010, lokalni przedsiębiorcy.

Omówiono dotychczas prowadzone działania oraz te w trakcie realizacji takie jak największa mapa powiatu oraz tworzenie młodzieżowej rady powiatu. Spotkanie było okazją do podziękowania tym wszystkim którzy wspierali nas we wszystkich działaniach jakie do tej pory podejmowaliśmy. Namacalny ich efekt to zaangażowanie młodzieży w stworzenie Klubu Młodego Lidera i jego działalność, utworzenie koła gospodyń wiejskich w Wierszczycy, wreszcie utworzenie ludowego zespołu śpiewaczego.

Uczestnicy spotkania postanowili wyjść poza teren gminy Jarczów. W roku przyszłym chcielibyśmy zaangażować w akcję teren całego powiatu tomaszowskiego! Padła deklaracja przystąpienia do projektu „Daj Głos Mieszkańcom”. Wystąpimy tam z ramienia Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „NIWA”, które to swoim zasięgiem obejmuje powiat tomaszowski.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Życia"