Pomiń menu

Dobrcz – Raport z działań w 2010 r

Informujemy,że  wydaliśmy numer 4 naszego informatora. Sprawił  on,że władze  samorządowe Gminy Dobrcz przerwały milczenie i  wydały załącznik do kwartalnika samorządowego  zatytuowany "Skąd mamy pieniądze i na co j wydajemy  Twoje pieniądze ….. Czyli budżet Gminy Dobrcz na 2010 r"

Oczywiście publikacja nie jest w pełni rzeczowa – przedstawia tendencyjnie czy wprost manipuluje informacją. Ważne jednak, że nasze działania przyniosły efekt i po raz pierwszy od dwunastu lat mieszkańcy otrzymali możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o budżecie na 2010 r oraz inwestycjach zrealizowanych  w 2009 roku. Po raz pierwszy też rządzący przyznali się publicznie do rosnącego zadłużenia Gminy. Jeszcze w 2009 roku zaprzeczali a 14 radnych podpisało list otwarty do mieszkańców  informujący,że zadłużenie realne Gminy na koniec 2008 roku wynosiło zaledwie  314 tys złotych. Obecnie przyznali się do planowanego wzrostu zadłużenia Gminy Dobrcz w 2010 roku o kwotę 3.395 tys zł. Według opinii RIO  w Bydgoszczy zadłużenie na koniec 2009 roku wynosiło 6.700 tys zł.

Osiągnęliśmy sukces w naszych działaniach poprzez fakt ujawnienia i przyznania się władz naszej Gminy do zaciągniętych długów. Dotychczas władze okłamywały mieszkańców negując informacje o długach.

Przesyłam Informator nr 4. Informuję,że aktualnie kończymy realizację zadania 1- diagnoza lokalnych problemów w Gminie. Po wydaniu prześlemy Informator nr 5.

Pozdrawiam

Kazimierz  Baumgart

Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorzadności