Pomiń menu

Resko: Co już robimy

 

 Liceum Ogólnokształcące w Resku współpracowało z fundacją już wcześniej. I tym razem akcja wzbudziła zainteresowanie uczniów liceum.  Uczniowie przystąpili do realizacji mapy problemów lokalnych. Poprzez wywiady, ankiety i sondaże  przeprowadzane wśród mieszkańców gminy, chcą zdiagnozować lokalne kłopoty, uciążliwości. Mają zamiar poznać  opinie mieszkańców na temat lokalnych problemów, dowiedzieć się, co utrudnia im życie, co powinny zrobić władze gminy, aby ułatwić, usprawnić życie mieszkańcom. Młodzież  już pracuje, zbiera materiały, które następnie opracuje i przedstawi-najpierw w ramach lekcji, następnie podczas spotkania z kandydatami na radnych, burmistrza.

W kwietniu w ramach lekcji WOS-u uczniowie poznali zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego, mechanizmy wyborów, zastanowiali się, dlaczego pełnoprawni obywatele nie korzystają ze swoich praw politycznych. Dyskutowali o tym, dlaczego warto uczestniczyć w wyborach, poszukiwać argumentów zachęcających do głosowania. Zebrane podczas dyskusji wnioski zostaną zaprezentowane jesienią podczas spotkania z kandydatami na burmistrza Reska, debaty samorządowej.

Naszym zamiarem jest także dotarcie do radnych z pierwszych wyborów samorządowych. Uczniowie chcą się dowiedzieć, w jakiej atmosferze przebiegały wybory  dwie dekady temu, z jakimi problemami borykali się wówczas mieszkańcy naszej gminy.

Mamy nadzieję, że zaplanowane działania powiodą się, zwłaszcza, że uczniowie sami będą omawiać efekty swojej pracy na forum gminy.

Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego