Pomiń menu

Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące w Resku jest szkołą środowiskową, która kolejny raz będzie uczestnikiem tej akcji. Ucząc wos-u realizuję szeroką pojętą działalność obywatelską, prospołeczną; zachęcam młodzież do angażowania się w sprawy lokalnego środowiska. Prowadzę Szkolną Grupę Amnesty International 74, która włącza się w akcję, kampanie, programy o zasięgu ogólnopolskim, światowym. W szkole od 2002 we współpracy z CEO były organizowane zgodnie z kalendarzem wyborczym kampanie młodzieżowe, wybory, debaty z kandydatami na radnych, burmistrzów; włączaliśmy się w kampanie profrekwencyjną.