Pomiń menu

Mapa problemów gminy Bolków

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa oraz Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie przeprowadzili w dniach 23 i 25 kwietnia diagnozę problemów gminy Bolków. Uczniowie w dwóch miejscach w Bolkowie – w Rynku i przed supermarketem – oraz w okolicznych wioskach – Wierzchosławicach, Wolbromku, Sadach i Lipie – zachęcali mieszkańców gminy do udzielenia informacji na temat problemów, z jakimi muszą się codzienne borykać, a które mogą zostać rozwiązane przez miejscowe władze. Wśród najczęściej sygnalizowanych problemów znalazły się: zły stan dróg, ulic i chodników, brak większej ilości pojemników na surowce wtórne, brak oświetlenia ulic Bolkowa, liczne bariery dla niepełnosprawnych. Wszystkie uwagi mieszkańców zostały naniesione na plan gminy. Opracowany katalog problemów zostanie wkrótce przekazany władzom Bolkowa.

Zespół Szkół Agrobiznesu