Pomiń menu

Zespół Szkół Agrobiznesu

ZSA w Bolkowie jest szkołą ponadgimnazjalną składającą się ze szkół zawodowych(zasadnicza i technika) i liceum ogólnokształcącego ( razem 11 oddziałów- 260 uczniów). Istnieje od 1962 roku. patronem szkoły jest działacz ludowy , 3 krotny premier II RP Wincenty Witos. W grudniu 2009 szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej z rak Wojewody Dolnośląskiego. Szkoła realizuje wiele projektów edukacyjnych, np: Uczenie się przez całe życie rok 2009/2010; EFS PO KL pt.: Nauki ścisłe -realna przyszłość-lepsze jutro"; Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku; projekt pt.: "Zadbaj o swoją kroplę wody". Szkoła jest inicjatorem i organizatorem Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie. Uczestniczy w różnych inicjatywach edukacyjnych, np.: Olimpiada Wiedzy o UE, konkursie pod patronatem Ministra Skarbu państwa "Ad Rem 2009, Olimpiadzie finansowej, "Moja firma w mojej gminie" i wielu innych.