Pomiń menu

Nasielsk: Debata publiczna 11 maja 2010

 
Stowarzyszenie Europa i My rozpoczyna w Nasielsku kolejną edycję społecznej akcji „Masz głos, masz wybór”, organizowanej od 2006r.  

Dzięki dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia Europa i My i władzy lokalnej mieszkańcy gminy Nasielsk mieli okazję do cyklicznych spotkań wiosną i jesienią w formie debat publicznych poświęconych dyskusjom odnośnie zagadnień związanych z ważnymi sprawami w gminie. Efektem tych spotkań były składane corocznie Deklaracje Burmistrza dotyczące rozwiązywania problemów lokalnych, monitoring społeczny w zakresie tematyki wskazanej w tych dokumentach oraz raporty sporządzone przez koordynatora akcji MGMW publikowane na stronach internetowych www.maszglos.pl i www.nasielsk.pl

Pragnąc kontynuować dotychczasowe działania w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” w imieniu Stowarzyszenia Europa i My zapraszam do udziału w  debacie dnia 11 maja 2010r. godz. 17.30 w sali kina Niwa. Przybierze ona formę rozmowy okrągłego stołu z udziałem władzy, autorytetów i działaczy na temat wizji i strategii modernizacji gminy w dłuższej perspektywie niż tylko trwająca cztery lata kadencja władz lokalnych.

Program debaty:

17.30 – 17.40

Przywitanie i przedstawienie celów akcji MGMW 2010

Elżbieta Wróblewska (Stowarzyszenie Europa i My)

17.40 – 17.55

Wystąpienie Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy  i złożenie Deklaracji  dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów w 2010r.

17.55 –  18.05  

Test „20 pytań o samorządzie”

18.05 – 18.30

Prelekcja nt. pozyskiwania funduszy unijnych z RPO WM i PO KL

18.30 – 19.30

Dyskusja

         Moderator dziennikarz Hieronim Wawrzyński

                                             koordynator

                                             Elżbieta Wróblewska 

Stowarzyszenie Europa i My