Pomiń menu

Mapa problemów lokalnych w Łęcznej

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Bezrobotnych i Bezdomnych "Tęcza" rozpoczęło od dnia 27.05.2010 r. przeprowadzanie ankiety dotyczącej problemów lokalnych miasta Łęczna. Ankietę podzieliliśmy na następujące bloki tematyczne: pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja i kultura, życie w mieście. Chcemy zbadać najważniejsze, zdaniem mieszkańców, problemy lokalne występujące w każdej z grup tematycznych. Ankietę przeprowadzaliśmy w miejscach, gdzie pojawia się najwięcej mieszkańców np. przy centrum handlowym; ale także w różnych instytucjach tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Straż Miejska, Muzeum Regionalne w Łęcznej, biblioteki, szkoły, parafie itp.

Podjęliśmy również działania informacyjno – promocyjne na rzecz akcji "Masz głos, masz wybór". O akcji – zarówno jej celach jak i zadaniach – poinformowaliśmy Burmistrza Łęcznej, wszystkie instytucje, w których przeprowadzamy ankietę oraz lokalne media.

Byliśmy także uczestnikami kolejnego spotkania dotyczącego opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Łęczna, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 25.05.2010 r. Podczas spotkania rozmawialiśmy o problemach występujących w edukacji i kulturze, ich przyczynach i możliwych rozwiązaniach. Raport, jaki przygotujemy po przeprowadzeniu ankiet, przedstawimy na spotkaniach odbywających się cyklicznie w MOPS-ie.

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych