Pomiń menu

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie działa od 1998 r, /wczesniej pod nazwą Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdropwia Psychicznego/ głównie w bszarach: pomoc społeczna, kultura, edukacja obywatelska, edukacja dzieci i mlodziezy, wolontariat. Na terenie naszego miasta i powiatu jestesmy jedną z aktywniejszych organizacji pozarządowych.Najbardziej aktywna działalnośc stowarzyszenia to lata 2000-2007. Bylismy animatorem i inicjatorem wielu wydarzen kulturalnych, edukacyjnych oraz innowacyjnych. Wspólpracowaliśmy z organizacjmi w Holnadii, Anglii . Wspólpraca z partnerami zagranicznymi zaowocowała stowrzeniem nowatorskiego systemu wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.Pomimo trudności kadrowych nie ustawlaiśmy w realizacji róznych działan, a niektóre z nich na stałe wpisały się do kalandarza wydarzen ponadlokalnych lub realizowane sa dotychczas we wspólpracy z admisnitracją samorządową róznych szczebli min. województwa.