Pomiń menu

Masz głos, masz wybór w Łęcznej

 30 czerwca 2010 r. byliśmy obecni na XL Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy Placu Kośiuszki 22. Przedstawiliśmy cele oraz zadania prowadzone w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". Poinformowaliśmy radnych i mieszkańców Łęcznej o działaniach, które już podjęliśmy i o tych, które zamierzamy zrealizować.

22 czerwca 2010 r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej (ul. Akacjowa 11), odbył się "Piknik Rodzinny ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Radą Osiedla Bobrowniki", którego byliśmy współorganizatorem. Na imprezie mieliśmy swoje stoisko, na którym przeprowadzaliśmy ankietę dotyczącą lokalnych problemów oraz rozmawialiśmy z mieszkańcami o tym, co należałoby zmienić w Łęcznej. Przeprowadziliśmy również konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Moja gmina/miasto w 2030 r.", podczas którego dzieci przedstawiły swoją wizję gminy/miasta za 20 lat. Za udział w konkursie otrzymały drobne upominki.

Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych