Pomiń menu

Ołdrzychowice: Spotkanie informacyjne dla wyborców

 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „JASKIER” z Ołdrzychowic dołączyło do akcji „Masz głos” (www.maszglos.pl ) Akcję społeczną „Masz głos, masz wybór” organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja jest współfinansowana ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

W ramach tej akcji, dnia 09.11.2010 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko odbędą się dwa profrekwencyjne spotkania, o 10:00 i 17:00 mające na celu przybliżenie uczestnikom problematyki wyborów samorządowych, zwrócenie uwagi na sprawy istotne podczas wybierania kandydatów, podkreślenie wagi każdego głosu, zachęcenie do aktywnego włączenia się, poprzez świadome wybory, w proces współtworzenia lokalnej rzeczywistości.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „Jaskier” spotkanie poprowadzi Inspektor ds. Rady Gminy z Urzędu Gminy Kłodzko, pani Anna Sudnik, uczestniczyć w nim będzie młodzież z Gimnazjum Publicznego im. Reymonta w Kłodzku, oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach. W przystępny i ciekawy sposób pani Ania poza przedstawieniem ogólnej struktury samorządów (w tym przypadku gminy wiejskiej) zapozna młodzież z pracą radnego: na czym właściwie polega, jakie są uprawnienia, kompetencje, jaki jest zakres działań, oraz omówi sposób funkcjonowania rady gminy, jak wyglądają zebrania, kto może w nich uczestniczyć itp. Dzięki temu młodzież będzie miała wgląd w metody, mechanizmy i procesy rządzenia, w późniejszym okresie, kiedy już uzyska uprawnienia, w łatwiejszy sposób, świadomie zwracając uwagę na sprawy istotne podejmie wybór.

Drugie, popołudniowe spotkanie organizowane jest dla całej społeczności. Poza wyżej wymienionymi zagadnieniami, dużo miejsca poświęcone zostanie analizie zgłaszanych przez mieszkańców realnych, lokalnych problemów oraz proponowanych rozwiązań, z naciskiem na wyodrębnienie oczekiwań wobec kandydatów.

Oba spotkania będą jedynie spotkaniami informacyjnymi, nie pojawią się na nich hasła programowe żadnej partii.

STOWARZYSZENIE JASKIER SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DEBACIE!!!!

09.11.2010 godzina 17.00

Piotr Smółka

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne" JASKIER"