Pomiń menu

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne" JASKIER"

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i statutu stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest : - Rozwijanie i promowanie wszelkich postaw twórczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, - Upowszechnianie kultury i sztuki, - Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultywowanie tradycji, - Promowanie i krzewienie zdrowego i aktywnego stylu życia, - Pozyskiwanie środków na działalność stowarzyszenia. Powyższe cele realizowane są poprzez : - krzewienie kultury ludowej, - promowanie miejscowości i osiągnięć kulturalnych, - aktywizację istniejących grup śpiewaczych – chór , zespół ludowy, - przygotowanie i oprawę muzyczną imprez środowiskowych, - wspieranie inicjatyw ważnych dla środowiska .