Pomiń menu

Debata kandydatów na wójta Gminy Brudzeń Duży

Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic Na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu uczestnicy ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór

 w ramach akcji organizują pierwszą w Gminie Brudzeń Duży publiczną debatę kandydatów na wójta. Spotkanie to ma na celu przedstawienie najważniejszych problemów gminy oraz poinformowanie mieszkańców o planach ich rozwiązywania w ciągu 4 czterech lat kadencji oraz w roku najbliższym.

 Chcemy serdecznie zaprosić mieszkańców gminy na spotkanie z kandydatami, które odbędzie się: 12 listopada 2010 o godz. 17.00 w sal gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Siecieniu.

Program debaty

17.00 –  17.15 – Rozpoczęcie, zapoznanie z regulaminem, przedstawienie kandydatów

17.15 –  18.00 – Runda pytań przygotowanych przez Organizatorów

18.00 –  18.30 – Pytania mieszkańców

            18.30 – Zakończenie

Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej