Pomiń menu

Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej powstało jako oddolna inicjatywa grupy mieszkańców Siecienia i okolic, pragnących zmienić wizerunek wsi, najbliższych okolic, a w konsekwencji gminy. Nasza organizacja powstała formalnie 11 marca 2007 r., a wpis do KRS otrzymało w dniu 9 maja 2007. Głównym celem działalności Stowarzyszenia są aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego oraz budowanie świadomości obywatelskiej. Dlatego podejmujemy różnorodne działania, m.in.: zaprojektowanie i wykonanie tras rowerowych pokazujących miejsca życia wyróżniających się mieszkańców naszej gminy oraz miejsc, w których stały młyny wodne na Skrwie, organizacja spotkań lokalnych, organizacja zajęć i przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym programy stypendialne. W celu intensyfikacji działań z innymi organizacjami i instytucjami byliśmy inicjatorami i współautorami Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 – 2015, który został przyjęty przez zebranie wiejskie i Radę Gminy. Największym naszym sukcesem jest zawiązanie w dniu 18.11.2009 r. przy współpracy Regionalnego Ośrodka EFS w Płocku Partnerstwa na rzecz rozwoju Siecienia i Okolic z 12 partnerami z terenu gminy. M.in.: Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu, Szkoła Podstawowa w Siecieniu, Gimnazjum w Siecieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym, Sołectwo Siecień i Murzynowo, Firma TRANS-KOP s.c., Firma ZTB, Firma Plandeki Ostrowska oraz osobami prywatnymi.