Pomiń menu

Dobrcz: Sprawozdanie z debaty publicznej "Wybory samorządowe 2010"

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w dniu 17 listopada br. o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu zorganizowało debatę publiczną „Wybory samorządowe 2010”. Do udziału w debacie zaproszono następujące komitety:

 • Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny wybór”
 • Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Samorządności czas na zmiany
 • Komitet Wyborczy Wyborców „Gmina wspólne dobro”

Do dyskusji zaproszono również kandydatów na wójta to jest:

 • Baumgart Kazimierz Edward lat 51 wykształcenie średnie techniczne
 • Szala Krzysztof Franciszek wiek 60 lat wykształcenie wyższe

Na spotkanie zaproszono również kandydatów do Rady Powiatu oraz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Otwarcie debaty dokonała wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz pani Teresa Jaworska, która omówiła cel debaty oraz główne zasady. Debatę poprowadziły: Grażyna Gwizdała i Anna Kutkowska.

W pierwszej części  pytania skierowane były do kandydatów na wójta i dotyczyły następujących dziedzin:

 • Oświaty
 • Infrastruktury
 • Przedsiębiorczości
 • Bezrobocia
 • Zdrowia
 • Bezpieczeństwa
 • Czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Rolnictwa
 • Finansów publicznych

Niestety  na debatę (mimo zaproszenia) nie przybył kandydat na wójta pan Kazimierz Baumgart.

Po pytaniach prowadzących  kandydat na wójta pan Krzysztof Szala  odpowiadał na pytania z sali, które dotyczyły:

 • Bitumowania dróg
 • Oświetlenia
 • Wiatraków
 • Stadionu piłkarskiego w Dobrczu

Jedno z pytań  dotyczyło oszczerstw, które zostały zawarte w biuletynie nr 6 wydanym przez Stowarzyszenie na rzecz obrony demokracji i samorządności. Pan Krzysztof Szala odczytał postanowienie sądu, w którym stowarzyszenie jest zobowiązane  do zamieszczenia w Gazecie Regionalnej Powiat przeprosin za podanie nieprawdziwych danych .

Po prezentacji kandydata na wójta zaprezentowały się komitety wyborcze. Z przykrością musimy zauważyć, że nie było żadnego z kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Obrony Samorządności czas na zmiany.  Komitety miały czas na prezentacje swoich kandydatów oraz przedstawienie programu. Później zaprezentowali się kandydaci na radnych  do Rady Powiatu oraz do jedna kandydatka do Sejmiku Województwa pani Marlena Przybył.

W debacie uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców gminy Dobrcz, którym komitety wyborcze i sami kandydaci zaprezentowali swoje programy wyborczy.  Pani wiceprezes Teresa Jaworska na zakończenie debaty zaprosiła wszystkich do udziału w wyborach samorządowych.

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz