Pomiń menu

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Zielonce

9 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta, w ramach konkursu Super Samorząd odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, zorganizowane przez Zielonkowskie Forum Samorządowe i Urząd Miasta Zielonka.

Gmina Zielonka przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów,  w roli partnera jednej z lokalnych organizacji społecznych – Zielonkowskiego Forum Samorządowego. Celem Konkursu jest budowa dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi, a w szczególności poprawa zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy oraz skuteczniejszy przepływ informacji na poziomie lokalnym.

W Konkursie nagrodzone zostaną lokalne partnerstwa, które najlepiej zrealizują cztery zadania akcji Masz Głos, Masz Wybór.  Do udziału w konkursie zgłosiły się 153 partnerstwa samorządów z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania, prezes ZFS Grzegorz Grabowski przedstawił zasady konkursu oraz obligatoryjne zadania, które będą w ramach niego realizowane w Zielonce. Pierwsze zadanie związane jest z tematem: jak rozmawiać i współpracować? Obejmuje ono zorganizowanie spotkania organizacji pozarządowej i przedstawicieli samorządu z mieszkańcami oraz opublikowanie i rozpowszechnianie zestawu rekomendacji „Zasady komunikacji i współpracy” . Kolejne zadanie dotyczy opracowania założeń prowadzenia konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących przestrzeni publicznej.  Zadanie trzecie polega na przygotowaniu spotkania mieszkańców z udziałem Rady Miasta bądź wybranej komisji branżowej, na którym zostanie podjęta próba wspólnego rozwiązania konkretnego problemu społeczności Zielonki. Zadanie czwarte związane jest z zaangażowaniem mieszkańców w proces realizacji planów gminy w 2012 roku.

W trakcie spotkania burmistrz Grzegorz Dudzik przedstawił obecnie dostępne kanały komunikacji pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami. Zebrani podkreślali, że  bezpośrednie spotkania władz miasta z mieszkańcami  to bardzo ważny element komunikacji. Uczestnicy otrzymali ulotkę zawierającą dane o dostępnych  źródłach informacji, z których mieszkańcy mogą dowidzieć się o pracach i zamierzeniach samorządu Zielonki. Ulotka zawiera też informacje o możliwych sposobach komunikowania się z władzami miasta.

Zielonkowskie Forum Samorządowe