Pomiń menu

Zielonkowskie Forum Samorządowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie wspomagające wszechstronny rozwój społeczności miasta Zielonka i poprawę standardu życia jego mieszkańców. Wskazane cele Stowarzyszenia realizuje się w szczególności przez: Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, cywilizacyjnemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu oraz poprawie ogólnego standardu jakości życia mieszkańców. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej. Powoływanie doraźnych i organizowanie różnych grup obywatelskich działających na rzecz konkretnych inicjatyw mieszkańców.