Pomiń menu

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do konsultacji

Burmistrz Miasta Zielonka zaprasza do konsultacji projektu zarządzenia w sprawie ustalenia zasad powiadamiania mieszkańców miasta Zielonka o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne miasta Zielonka.

Uwagi, wnioski, opinie, sugestie dotyczące projektu zarządzenia należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres [email protected] do 22 lipca 2011 r. Nadesłane sugestie będą wzięte pod uwagę przy formułowaniu treści zarządzenia.  Treść zarządzenia, opublikowano na stronie internetowej miasta:   

http://www.zielonka.pl/artykul/konsultacje-projektu-zarzadzenia-burmistrza-miasta-zielonka

 

Zielonkowskie Forum Samorządowe