Pomiń menu

Burmistrz Miasta Zielonka określił zasady informowania mieszkańców

Z dniem 2 sierpnia br. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Miasta Zielonka, określające zasady powiadamiania mieszkańców miasta Zielonka o sprawach realizowanych przez Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne miasta Zielonka. Zarządzenie to stanowi kolejny etap realizacji obligatoryjnych zadań wyznaczonych w konkursie "Super Samorząd", do którego gmina Zielonka przystąpiła w partnerstwie z Zielonkowskim Forum Samorządowym w maju br.

Treść zarządzenia:  http://www.zielonka.pl/artykul/burmistrz-okreslil-dla-miejskich-jednostek-zasady-informowania-mieszkancow

Zielonkowskie Forum Samorządowe