Pomiń menu

Porozmawiajmy o mieście – cykl spotkań

Wychodząc z przekonania, iż najbardziej konstruktywne są spotkania w małych grupach osób i bezpośrednie rozmowy, w grudniu 2011r. zorganizowano 10 spotkań z mieszkańcami. W spotkaniach uczestniczył Burmistrz Grzegorz Dudzik, zastępca burmistrza Adam Kot, odpowiedzialny za miejskie inwestycje, Przewodniczący Rady Miasta Zielonka Andrzej Marek Grodzki oraz radni.  Spotkania realizowano w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Cykl spotkań nosił nazwę „Porozmawiajmy o mieście”. Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce, spotkania odbywały się w różnych częściach miasta, głównie w zielonkowskich szkołach, ale również w klubie seniora, w parafii, czy użyczonej sali bankietowej.

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 200 osób. Każde ze spotkań rozpoczynało się od zaprezentowania przez Burmistrza Grzegorza Dudzika aktualnego stanu finansów miejskich, informacji o pozyskiwaniu przez gminę środków zewnętrznych, a także o inwestycjach zakończonych w tym roku i planowanych na nadchodzący. Specjalnie przygotowana prezentacja zawierała szczegółowe zestawienia wydatków i dochodów bieżących gminy, podsumowanie realizacji budżetu w 2011r., kwoty środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę oraz fotografie przedstawiające zrealizowane inwestycje.

W drugiej części spotkań mieszkańcy zadawali burmistrzowi pytania. Część z nich dotyczyła wszystkich mieszkańców (np. cen wody i ścieków, czy rozwiązań komunikacyjnych), ale zdecydowana większość związana była z konkretnymi problemami mieszkańców poszczególnych części Zielonki. Mieszkańcy pytali m.in. o planowane inwestycje drogowe, zgłaszali problemy związane z melioracją, oświetleniem ulic, kanalizacją deszczową, funkcjonowaniem Straży Miejskiej, parkingami przy głównych ulicach miasta.

Spotkania pozwoliły mieszkańcom na bezpośrednie przekazanie burmistrzowi spraw, które ich zdaniem potrzebują rozwiązania.