Pomiń menu

Deklaracja dalszej współpracy partnerskiej w Zielonce

Udział Zielonki wakcji Masz Głos, Masz Wybór zakończyło spotkanie organizatorów tj. przedstawicieli Urzędu Miasta i Zielonkowskiego Forum Samorządowego, podczas którego podsumowano podejmowane w nim działania. W wyniku dyskusji, która odbyła się podczas spotkania, została  wyrażona chęć dalszej współpracy i zostało uzgodnione wspólne stanowisko lokalnych uczestników konkursu.

Deklaracja

1. Biorąc pod uwagę doświadczenia z partnerskiego udziału akcji uczestniczący w nim Urząd Miasta Zielonka oraz Zielonkowskie Forum Samorządowe, deklarują dalszą współpracę w działaniach na rzecz rozwoju Gminy Zielonka.

2. Strony uznają działania w partnerstwie jako ważny element tworzenia, utrzymywania i doskonalenia warunków dla wzrostu aktywności społecznej w Gminie Zielonka.

3. Celem głównym partnerstwa jest wspieranie działań na rzecz zaangażowania i kreatywności mieszkańców oraz ich współpracy dla dobra wspólnego.

4. Do dalszej współpracy przy tworzeniu partnerstwa zastaną zaproszone działające w Zielonce organizacje społeczne i gospodarcze.

Deklaracje podpisali Burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik i prezes Zielonkowskiego Forum Samorządowego Grzegorz Grabowski.