Pomiń menu

„Nie mamy nic do ukrycia…”

Tak zatytułowaliśmy kolejną informację, skierowaną do mieszkańców Łukowa, a dotyczącą dalszych działań związanych z udziałem naszego stowarzyszenia w akcji Masz Głos, Masz Wybór.

Informację tę zamieściliśmy na funpage Stowarzyszenia, na Facebook’u (członkowie Stowarzyszenia udostępnili informację swoim znajomym).

Poinformowaliśmy mieszkańców i sympatyków Łukowa, że w sposób jawny, ogólnie dostępny, w specjalnie do tego celu utworzonej Grupie roboczej, na prowadzonym przez nas portalu, zamieszczać będziemy wszystkie nasze ustalenia i działania w zakresie realizacji zadań w ramach akcji. Udostępniliśmy nasze notatki (tworzone na bieżąco w Grupie roboczej), poprzez które rozpoczęliśmy zbieranie pomysłów działań w zakresie realizacji zadań „Dostępni radni” oraz „Dostępne sesje Rady”.

W informacji tej zawarliśmy również apel-zachętę, skierowany do burmistrzów, radnych, mieszkańców i sympatyków Łukowa, w którym zwróciliśmy się o pomoc w zbieraniu pomysłów oraz w ustaleniu optymalnych rozwiązań, jakie można zastosować w warunkach naszego miasta.

Pozostaje nam tylko zastanowienie się, w jaki sposób na bieżąco informować o rozwoju wydarzeń tych mieszkańców, którzy nie posiadają dostępu do internetu.