Pomiń menu

Stowarzyszenie Civitas Lukoviensis

Misją Stowarzyszenia Civitas Lukoviensis jest utworzenie płaszczyzny otwartego porozumienia mieszkańców miasta Łuków z samorządowcami. Chcemy wprowadzić do łukowskiej rzeczywistości idee partycypacji społecznej: informowanie, konsultowanie, współdecydowanie. W myśl zasady, że autentyczny samorząd to przekazanie części władzy obywatelom uważamy, że nie ma nowoczesnego zarządzania bez komunikacji władz z mieszkańcami. Nasze stowarzyszenie będzie zabiegać o włączanie mieszkańców w debaty o sprawach publicznych. Będziemy prowadzić jawny, otwarty monitoring funkcjonowania władz miasta.