Pomiń menu

Zrobiliśmy pierwszy krok.

Wprawdzie krok ten ani na jotę nie zbliżył nas do finału Akcji, ale trudno wyobrazić sobie nasze dalsze działania bez jego zrobienia. Utworzyliśmy mianowicie, na prowadzonym przez nas portalu społecznościowym Łukowa www.civitaslukoviensis.pl, Grupę roboczą, poprzez którą:

  1. informować będziemy społeczeństwo Łukowa o realizowanych działaniach w ramach Akcji, o tym, co i jak robimy, kto jest odpowiedzialny za przebieg poszczególnych działań,
  2. pracować będziemy, wspólnie z samorządowcami (mamy nadzieję, że wspólnie, ponieważ na dzień dzisiejszy Oni jeszcze oficjalnie o tym nie wiedzą), nad wszystkimi działaniami,
  3. omawiać będziemy, w wyodrębnionym do tego celu miejscu (zakładka „Dyskusje”) wszelkie działania,
  4. tworzyć będziemy notatki (w zakładce „Notatki”) stanowiące materiał wyjściowy do opracowywanych później dokumentów (zakładka „Dokumenty”),
  5. monitorować będziemy przebieg działań w ramach Akcji.

Wszystkie nasze działania będą w całości jawne. O wszystkim będziemy informować zarówno radnych, Burmistrza, jak i mieszkańców Łukowa.

Pierwszą notatką, której tworzenie rozpoczęliśmy jest „Zestawienie możliwych działań w ramach zadania „Dostępni radni” – stan na 15.05.2012 r.” Założyliśmy, że najpóźniej do 15 maja uzupełnimy tabelę – jest to związane z koniecznością uzyskania informacji od radnych i Burmistrza. Dane z Zestawienia mają być materiałem wyjściowym do wyznaczenia dla nas działań służących realizacji zadania „Dostępni radni”, którego wykonania podjęliśmy się w ramach Akcji.
Ponadto dane te będą znakomitym materiałem porównawczym na zakończenie Akcji – wówczas, bowiem, ponownie wypełnimy tabelę, w której wymienione będą zrealizowane przez nas działania. Porównamy je wówczas ze stanem początkowym.

Podobne zestawienie wykonamy, w najbliższym czasie, dla zadania „Dostępne sesje Rady”.