Pomiń menu

Karta Praw Mieszkańca Gminy Stegna w przygotowaniu

Na stronie gminy został zamieszczony poradnik Twoja Karta Praw Mieszkańca.

Już pierwszego dnia było 40 wyświetleń. Na jutrzejszej Sesji Rady Gminy (31 maja)  poradnik  zostanie rozdany  Sołtysom i Radnym.

Planujemy przygotować na wzór Karty  informator,  osadzony w naszej gminnej rzeczywistości Karta Praw Mieszkańca Gminy Stegna.