Pomiń menu

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju-"Aktywni Razem"

W 2004 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju -"Aktywni Razem". Wspólnie z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszej miejscowości angażujemy się w życie społeczne i kulturalne poprzez organizację imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Aktywnie włączamy się w przygotowanie imprez gminnych, akcji gminnych np. sprzątania plaży; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność charytatywna; rozwój świadomości obywatelskiej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szeroko pojmowane działania podejmowane na rzecz rozwoju miejscowości;