Pomiń menu

Liczymy na Przebojowe Radne w Turośni Kościelnej

Na spotkaniu z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej w Niewodnicy Koryckiej rozmawialismy o wycince lasów prowadzonych w majestacie prawa.Zastanawiano się co może powstrzymać tę dewastację środowiska naturalnego.

Mówiono o tym,że Niewodnica traci przez tę wycinkę swoje największe walory a więc położenie wśród lasów a co za tym idzie również mikroklimat.Mieszkańcy podnosili również temat budowy chodnika na głównych ulicach naszej miejscowości a więc na ulicy Dąbrowskiego i Kościuszki.W spotkaniu uczestniczyło aż pięciu radnych naszej Gminy, wśród nich „przebojowe” Panie Radne,które stanowią o sile tej Rady Gminy Turośń Kościelna t.j Beata Dryl – Przewodnicząca Komisji Budżetowej,Jadwiga Drozdowska – Przewodniczaca Komisji Oświaty i Kultury,Dorota Szekalska- Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej.Wykorzystujac ich obecność przekazaliśmy nasze postulaty dotyczące prac Rady Gminy a więc o dostepności Radnych, o dyżurach Radnych o ujednoliconych adresach e-mailowych wszystkich Radnych, o upublicznianiu obrad Sesji Rady Gminy i podjętych uchwałach.Panie Radne obiecały nam pomoc.Nasze pomysly bardzo im sie spodobały.Prowadzacy zebranie Prezes Stowarzyszenia Niewodnicy-Zdzisław Narel przedstawił założenia akcji Masz Głos, Masz Wybór i zadania, które chcemy zrealizować w roku 2012 a więc dał odpowiedź na pytanie: skąd wzięły się nasze propozycje skierowane do Rady Gminy.

Niewodnica Koscielna,26 kwietnia 2012