Pomiń menu

Porozmawiaj z radnymi.

Dziś przekazaliśmy do lokalnej prasy informację prasową o następującej treści:

Porozmawiaj z radnymi…

27 maja, w Dniu Samorządu Terytorialnego, grupa łukowskich radnych oczekiwać będzie, na Placu Wolności i Solidarności, na tych mieszkańców, którzy zechcą podzielić się z nimi swoimi uwagami, spostrzeżeniami, refleksjami na temat miasta.

Stowarzyszenie Civitas Lukoviensis, w ramach swego udziału w Ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór, przygotowało dla mieszkańców Łukowa niespodziankę. Otóż łukowianie będą mieli okazję porozmawiać ze swymi radnymi.

27 maja, w godzinach 13.00 – 15.00 (jeżeli radni zechcą, to oczywiście może być dłużej) na Placu Wolności i Solidarności zorganizowane zostanie stoisko, pod patronatem Stowarzyszenia, przy którym zgromadzeni będą radni oczekujący na pytania, wnioski, spostrzeżenia, uwagi swoich wyborców.

Dla łukowian najbliższa niedziela będzie podwójnym świętem, ponieważ święto samorządu zbiegło się z Dniami Łukowa.

Na spotkanie z mieszkańcami przyjdą następujący radni:

 1. Bancerz Urszula

 2. Bielecka Izabela

 3. Gałach Artur

 4. Gomoła Grzegorz

 5. Leśniak Edward

 6. Rybicka-Sicińska Ewa

 7. Skwarek Andrzej

 8. Turski Zygmunt

 9. Wardak Zbigniew

 10. Zarzycki Michał

 11. Żurawski Marek

Do tej grupy być może dołączą jeszcze: pan Krzysztof Okliński oraz pani Stępniewska Agnieszka.

Pozostali z różnych, od nich niezależnych, powodów nie wezmą udziału w święcie samorządu.

Swój udział w Dniu Samorządu Terytorialnego zapowiedział również Burmistrz Dariusz Szustek.

Nie wszyscy wiedzą, że Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętnia pierwsze wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 r.

Święto to ustanowione zostało uchwałą Sejmu z dnia 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego (M.P. Nr 19, poz. 404).

Pierwsze demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast (będące jednocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej) były przełomowym momentem, tworzącym struktury suwerennej III Rzeczypospolitej w oparciu o zasadę pomocniczości.

Ważne społecznie przemiany ustrojowe państwa zostały poważnie rozszerzone osiem lat później, kiedy to wprowadzono na poziomie lokalnym samorządowy powiat, a na poziomie regionalnym – samorzadowo-rządowe województwo.

Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.